زیر خط فقر

28فروردین
کنایه صریح مسیح مهاجری به حقوق و مزایای نمایندگان مجلس

کنایه صریح مسیح مهاجری به حقوق و مزایای نمایندگان مجلس

در ادامه یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛ سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوق‌های […]