زیره سیاه و گشنیز

08بهمن
سس ژوگ (شوق)؛ سبز و تند،بخشی از فرهنگ آشپزی مردم یمن

سس ژوگ (شوق)؛ سبز و تند،بخشی از فرهنگ آشپزی مردم یمن

    نیوز: سس ژوگ یا شوق یک سس تند و سبز رنگ است که بخشی از فرهنگ آشپزی مردم […]