زیرساخت مالیاتی

27آذر
۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰

۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰

 مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پایش، درباره مشکلات کسری بودجه و تورم احتمالی آن اظهار کرد: […]