زیردریایی هسته ای

04دی
پیام های ورود زیردریایی آمریکا به خلیج فارس

پیام های ورود زیردریایی آمریکا به خلیج فارس

 برخی کارشناسان سیاسی اعلام کردند آمدن زیر دریایی های آمریکا و اسرائیل به خلیج فارس معادلات سیاسی منطقه را تغییر نخواهد داد […]