زیردریایی بومی فاتح

25دی
برای نخستین بار در رزمایش نداجا، شلیک اژدر از زیردریایی فاتح

برای نخستین بار در رزمایش نداجا، شلیک اژدر از زیردریایی فاتح

در ادامه مرحله نهایی رزمایش اقتدار دریایی ۹۹ نیروی دریایی ارتش، زیردریایی بومی فاتح برای نخستین بار عملیات شلیک اژدر […]