زیبایی های ایران

14دی
ایران آنچه شما فکر می کنید نیست

ایران آنچه شما فکر می کنید نیست

ایران شبیه اجتماع بسته بندی شده سال ۱۹۹۰ می باشد. همانقدر دست نخورده و سرعت وایفا پایین مانند سال های قبل. زندگی در این کشور به همان اندازه واقعی و خالص می باشد.