زیاد

12مهر
خطر مصرف بیش از حد پروتئین /ما چه قدر پروتئین احتیاج داریم؟

خطر مصرف بیش از حد پروتئین /ما چه قدر پروتئین احتیاج داریم؟

فاکتورهای زیادی است که میزان احتیاج بدن ما را به پروتئین تعیین می‌کند. به طور متوسط برای خانم‌ها و آقایان بالغ بین ۵۰ تا ۶۲ گرم پروتئین روزانه مصرف کنند.

-