زیاد النخاله

12دی
شهید سلیمانی در شرایطی از قدس حمایت می‌کرد که برخی حاکمان منطقه قدس را به آمریکا می‌فروختند

شهید سلیمانی در شرایطی از قدس حمایت می‌کرد که برخی حاکمان منطقه قدس را به آمریکا می‌فروختند

زیاد نخاله در مراسم سالگرد شهید سلیمانی گفت: ما به جمهوری اسلامی و رهبری آن که هدایت این اتفاقات را […]