زو لرنر پونتریو

18آذر
انفجار شهاب‌سنگ در آسمان نیویورک

انفجار شهاب‌سنگ در آسمان نیویورک

اخترشناسان می‌گویند کره زمین و این شهاب‌سنگ هر دو در مداری جداگانه طی هزاران سال توسط جاذبه خورشید به سمت هم کشیده می‌شدند...