زهرا کارکوب

05دی
«زهرا کارکوب» مادر سه شهید و دو جانباز درگذشت

«زهرا کارکوب» مادر سه شهید و دو جانباز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، «زهرا کارکوب» همسر رزمنده پاسدار «خداداد کارکوب زاده» و مادر سه شهید و دو جانباز به […]