زن متهم

21بهمن
پسرم دل درد داشت، قرص برنج به او دادم

پسرم دل درد داشت، قرص برنج به او دادم

زن متهم به قتل در جریان تحقیقات گفت: من و شوهرم دچار اختلاف‌ های خانوادگی زیادی شده بودیم، حتی خواستیم توافقی جدا شویم که به خاطر بچه‌ام نشد.