زن ماهشهری

10آذر
فیلمی که دل ایرانی ها را تکان داد / گریه های زن ماهشهری در خانه سیل زده !

فیلمی که دل ایرانی ها را تکان داد / گریه های زن ماهشهری در خانه سیل زده !

رکنا: اشک های زن ماهشهری و اعتراض به بی‌توجهی‌ مسئولین و آبگرفتگی‌ خانه‌‌ها بخاطر سیل در ماهشهر و اهواز دل […]