زنگبار

17اردیبهشت
از سیراف تا زنگبار با ملوانان ایرانی

از سیراف تا زنگبار با ملوانان ایرانی

تصور کنید شما در قرون اولیه اسلامی زیست می‌کنید و یک روز عصر تابستان نیمه دوم قرن چهارم هجری در […]