زندگی کودک

12دی
نقش کار کردن مادر روی زندگی افراد خانواده

نقش کار کردن مادر روی زندگی افراد خانواده

خیلی از اوقات زیبای کودک تان وجود دارد که با سر کار رفتن از دست خواهید داد مثلا اولین قدم، اولین حرف زدن و ... و شاید احساس حسادت کنید به مربی فرزندتان که کنار اوست. تمامی این احساس ها طبیعی هستند.