زندگی کارگری

24فروردین
کارگران در این روزهای کرونایی وضعیت به شدت دشواری دارند و عده‌ای در فقر مطلق زندگی می‌کنند

کارگران در این روزهای کرونایی وضعیت به شدت دشواری دارند و عده‌ای در فقر مطلق زندگی می‌کنند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: اقتصادنیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کارگران در شرایط کرونایی گفت: جان مردم […]