زندگی کارگران فصلی در اروپا

08آذر
به جهنم خوش آمدید! / اینجا کارگران در «حلبی‌آباد» زندگی می‌کنند

به جهنم خوش آمدید! / اینجا کارگران در «حلبی‌آباد» زندگی می‌کنند

کارگران مهاجر فصلی که در مزارع کشورهای اروپایی مشغول به کار هستند حتی از ابتدایی‌ترین حقوق برخوردار نیستند. به گزارش […]