زندگی ناصر محمدخانی

12آبان
اولین مصاحبه همسر جدید ناصر محمدخانی درباره حواشی زندگی شوهرش

اولین مصاحبه همسر جدید ناصر محمدخانی درباره حواشی زندگی شوهرش

همسر جدید ناصر محمدخانی در اولین مصاحبه خود از حواشی زندگی پیشکسوت پرسپولیس گفت و اینطور ادامه داد که خدا […]