زندگی شخصی

10دی
زندگی نامه آدولف هیتلر تولد، زندگی، مرگ، خانواده

زندگی نامه آدولف هیتلر تولد، زندگی، مرگ، خانواده

در سال ۱۹۲۹، هیتلر با عشقش آشنا شد و در ۱۹۴۵ با او ازدواج کرد. در سال ۱۹۶۰ خواهر کوچک تر هیتلر یعنی آخرین فرد خانواده ی آن ها مرد.