زندگی سالم اجتماعی

20فروردین
دفاع ضرغامی از داستان فصل ششم «پایتخت»: این‌ها واقعیت جامعه ماست

دفاع ضرغامی از داستان فصل ششم «پایتخت»: این‌ها واقعیت جامعه ماست

عزت الله ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «ارسطو قاچاقچی نیست! صرف نظر از چند نقد بجا به پایتخت ۶، […]