زندگی با آرامش

05دی
چطور در هیاهوی زندگی از آن لذت ببریم

چطور در هیاهوی زندگی از آن لذت ببریم

سرعت انجام کارتان را کاهش دهید و از هر کاری لذت ببرید: این مهم ترین نکته این مقاله است پس با دقت به آن توجه کنید. در طول روز شما کارهای زیادی انجام می دهید.

25آذر
8 گام موثر در حفظ آرامش شخصی

8 گام موثر در حفظ آرامش شخصی

اجازه دهید خودم را معرفی کنم. من یک معتاد هستم. یک فرد الکلی از زمان نوجوانی ام. بیشتر زندگی ام در فراز و نشیب گذشت.در سن بیست سالگی دکتر بیماری مرزگرایی را در من تشخیص داد‌.

-