زندگی اجتماعی

02فروردین
مرکل چگونه با آلمان ها  سخن گفت ؟

مرکل چگونه با آلمان ها سخن گفت ؟

ساختار گفتمانی نطق مرکل را می توان در محورهای دهگانه زیر بیان کرد : ۱- جدی ، غیرعادی و تاریخی […]