زندگینامه پیتر اوکو

01بهمن
پیتر اوکو؛ از محکومیت به اعدام تا تدریس موفقیت

پیتر اوکو؛ از محکومیت به اعدام تا تدریس موفقیت

روزنامه خراسان – نرگس عزیزی: سال ۱۹۹۸ بود. پیتر منسون اوکو ۲۸ ساله، طراح داخلی بود و زندگی آرامی در […]