زندگینامه مرحوم آیت الله مصباح یزدی

12دی
زندگینامه مرحوم آیت الله مصباح یزدی

زندگینامه مرحوم آیت الله مصباح یزدی

لحظاتی پیش روح بلند و ملکوتی فقیه انقلابی فیلسوف مجاهد حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست. […]