زنده باد

08اردیبهشت
اردشیر زاهدی و برانگیختگی سندرم “زنده باد”،” مرده باد”!

اردشیر زاهدی و برانگیختگی سندرم “زنده باد”،” مرده باد”!

اردشیر زاهدی در تازه ترین مصاحبه اش با بی‌بی‌سی بار دیگر سیاست‌های آمریکا ، ترور سردار قاسم سلیمانی و کسانیکه […]