زندان فشافویه تهران

14اردیبهشت

عفو بین‌الملل خواهان تحقیقات مستقل درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه شد

سازمان عفو بین الملل قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی عقیدتی ۲۱ ساله در زندان فشافویه تهران را شوکه کننده خوانده و […]