زندان اوین

20آذر
استقرار شعب قضایی در زندان اوین/ تشکیل جلسات دادرسی در زندان

استقرار شعب قضایی در زندان اوین/ تشکیل جلسات دادرسی در زندان

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران از بررسی و کارشناسی موضوع استقرار شعب قضایی در زندان اوین در جریان […]