زندان استان مرکزی

27آذر
رئیس سازمان زندان‌ها از زندان استان مرکزی بازدید کرد

رئیس سازمان زندان‌ها از زندان استان مرکزی بازدید کرد

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه بازدید‌های سرزده از زندان‌های کشور صبح امروز وارد استان مرکزی شد و از زندان این […]