زندانیان فراری فلسطینی

20شهریور
دو تن از شش زندانی فراری از تونل دستگیر شدند

دو تن از شش زندانی فراری از تونل دستگیر شدند

نیوز: دو تن از شش زندانی فراری فلسطینی دستگیر شدند.پلیس اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که دوتن از شش زندانی […]

-