زندانیان آمریکایی

23اردیبهشت
پاسخ سیدعباس موسوی به اظهارات مقام آمریکایی:لطفا مزخرف گویی را پایان دهید

پاسخ سیدعباس موسوی به اظهارات مقام آمریکایی:لطفا مزخرف گویی را پایان دهید

سیدعباس موسوی در توئیتی نوشت: ” مزخرف گویی را پایان دهید! از سپتامبر ۲۰۱۸، آقای دکتر ظریف، موضوع «تبادل سراسری […]