زنان کارگر صنعت پوشاک

02آذر
تعرض و تبعیض جنسی علیه زنان کارگر در صنعت پوشاک/ زنان کارگر را در امور مداخله دهید!

تعرض و تبعیض جنسی علیه زنان کارگر در صنعت پوشاک/ زنان کارگر را در امور مداخله دهید!

اگرچه بیشتر کارگران سراسر جهان از آثار کرونا منفی مصون نمانده‌اند ولی کارگران برخی از صنوف در بخش‌های مختلف این […]