زنان پرتغالی

22تیر
پو‌شش باورنکردنی ز‌نان پرتغالی پیش از رنسانس + تصاویر

پو‌شش باورنکردنی ز‌نان پرتغالی پیش از رنسانس + تصاویر

منشأ این نوع چادر چندان معلوم نیست؛ عده‌ای آن را هلندی می‌دانند. علاوه بر این، چادر دیگری شبیه چادر اسپانیا با نام مانتو در پرتغال پوشیده می‌شد. در مورد شدت و خشونت کشف حجاب اروپایی چندان مطمئن نیستیم، اما نابودی لباس بومی در اروپا و جایگزین شدن پیراهن و روسری و چادر با لباس‌های یک شکل مدرن، همچون اتفاقی که در کشف حجاب رضاخانی رخ داد، تردیدناپذیر است.