زنان و مردان فلسطینی در جستجوی کار در اسرائیل

12آذر
دردهای زنان و مردان فلسطینی در جستجوی کار در اسرائیل/ اسرائیلی‌ها کارگران فلسطینی را استثمار می‌کنند

دردهای زنان و مردان فلسطینی در جستجوی کار در اسرائیل/ اسرائیلی‌ها کارگران فلسطینی را استثمار می‌کنند

کارگران فلسطینی که در شهرک‌های اسرائیلی مشغول به کار هستند تا پیش از شیوع کرونا وضعیت نامناسبی داشتند. گسترش و […]