زنان و زایمان

06آذر
۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان

۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان

«من از طریق پیج اینستاگرام و تبلیغاتم درآمد دارم از ابتدای بارداری هم برای پسرم یک پیج درست کردم؛ چی بهتر از اینکه در تاریخ رندی به دنیا بیاید؛ اینجوری هم فالوئر بیشتری جذب می‌کنم هم درآمدم بیشتر می شود».