زنان نمایشنامه‌نویس

18آذر
جای خالی نمایشنامه‌نویسان زن در تاریخ تئاتر ایران/ سیر نمایشنامه‌نویسی زنان وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی است

جای خالی نمایشنامه‌نویسان زن در تاریخ تئاتر ایران/ سیر نمایشنامه‌نویسی زنان وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی است

نویسنده کتاب «زنان نمایشنامه‌نویس نسل اول و دوم» می‌گوید: وقتی تاریخ تئاتر در ایران را بررسی می‌کنیم به وضوح جای […]