زنان شاغل در لباس فروشی ها

17آذر
مصائب کارِ کارمزدی/ صدها زن مانند من با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند

مصائب کارِ کارمزدی/ صدها زن مانند من با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند

برخی زنان شاغل در لباس‌فروشی‌های سطح تهران از بیکاری خود در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، ماه‌ها […]