زنان خدمتکار در ایتالیا

15آذر
وضعیت خدمتکاران در اروپا مساعد نیست/ کمترین دستمزد، بدون بیمه

وضعیت خدمتکاران در اروپا مساعد نیست/ کمترین دستمزد، بدون بیمه

خدمتکارانی که در خانه‌ها در سراسر جهان خدماتی مثل آشپزی، نگهداری از کودکان ارائه می‌دهند از بسیاری از حقوق خود […]