زنان خدمتکار در اسپانیا

24آبان
زنان خدمتکار در اسپانیا «برده‌‌داری مدرن» را تجربه می‌کنند/ خطر تعرض جنسی

زنان خدمتکار در اسپانیا «برده‌‌داری مدرن» را تجربه می‌کنند/ خطر تعرض جنسی

بسیاری از زنان خدمتکار اسپانیایی با گسترش شیوع کرونا، اجازه خروج از خانه کارفرمای خود را ندارند و در خانه […]