زنان تاریخ

30دی
زنان فراموش‌شده‌ای که دنیا را تغییر دادند

زنان فراموش‌شده‌ای که دنیا را تغییر دادند

برترین‌ها: اغلب گفته می‌شود که تاریخ توسط فاتحان نوشته می‌شود. شاید جمله درست‌تر این باشد که «تاریخ توسط مردان نوشته […]