زادوولد

03آذر
رشد جمعیت ایران به زیر یک‌درصد در سال رسید/ کاهش زاد و ولد، عامل کندی رشد جمعیت

رشد جمعیت ایران به زیر یک‌درصد در سال رسید/ کاهش زاد و ولد، عامل کندی رشد جمعیت

رشد جمعیت ایران به زیر یک‌درصد در سال رسید/ هشدارهای یک جمعیت شناس: در تهران حتی از این عدد پایین‌تر […]

-