ریز علی

09دی
وحید ایزدی/”ریزعلی” متروی تهران چه کرد؟

وحید ایزدی/”ریزعلی” متروی تهران چه کرد؟

نیوز: “ریزعلی” متروی تهران چه کرد؟این روزها «وحید ایزدی» در شرکت مترو به «ریزعلی خواجوی» معروف شده است، مردی که […]

-