روپایی

25آبان
پیرمرد ۷۰ ساله روپایی زن بلافاصله پس از شهرت جهانی از دنیا رفت

پیرمرد ۷۰ ساله روپایی زن بلافاصله پس از شهرت جهانی از دنیا رفت

نیوز:پیرمرد حدودا ۷۰ ساله‌ای با تی‌شرت خاکستری رنگ، شلوار پارچه‌ای قهوه‌ای و کفشی که ورزشی نبود، با یک توپ چهل‌تیکه قدیمی که انگار آن را از گذشته تاکنون همراه خود دارد، از مقابل این جوان رد می‌شود و او وقتی می‌بینید این پیرمرد در تمام قسمت‌های پارک قصر تهران مشغول روپایی زدن است، مشغول به تصویربرداری از او می‌شود.

-