روز جهانی

10آذر
به مناسبت ‏اول دسامبر، ‎روز جهانی ایدز /شعار امسال

به مناسبت ‏اول دسامبر، ‎روز جهانی ایدز /شعار امسال

نیوز: ‏اول دسامبر ‎روز جهانی ایدز است. این ‌روز به‌منظور افزایش آگاهی درباره ایدز و راه‌های پیشگیری از ابتلا و […]

30شهریور
روز جهانی صلح و زادروز شاعر دیار آشتی فریدون مشیری

روز جهانی صلح و زادروز شاعر دیار آشتی فریدون مشیری

نیوز: در آستانه روز جهانی صلح و زادروز شاعر دیار آشتی فریدون_مشیری و شعر تو مگو همه به جنگند از سرآمد […]

-