روبرتو فیرمینو

23مرداد
بهترین مهاجم دوم‌های فعلی جهان؛ شوالیه‌های تاریکی

بهترین مهاجم دوم‌های فعلی جهان؛ شوالیه‌های تاریکی

نیوز/ شهراد باغستانی؛ مهاجم دوم «شوالیه تاریکی» دنیای فوتبال است، بازیکنی که می‌تواند ارتباط دیگر بازیکنان باشد. در ۹۹ درصد […]

23مرداد
بهترین مهاجم دوم‌های فعلی جهـان

بهترین مهاجم دوم‌های فعلی جهـان

نیوز/ شهراد باغستانی؛ مهاجم دوم «شوالیه تاریکی» دنیای فوتبال است، بازیکنی که می‌تواند ارتباط دیگر بازیکنان باشد. در ۹۹ درصد […]

-