رنگ ناخن

10مرداد
سلامتی ناخن ها/داشتن ناخن هایی زیبا با رعایت این نکات ساده

سلامتی ناخن ها/داشتن ناخن هایی زیبا با رعایت این نکات ساده

خواه خودتان ناخن‌های‌تان را مرتب می‌کنید خواه نزد متخصص می‌روید، در هر صورت توصیه اول این است که پوشش ناخن‌های‌تان را از بین نبرید.

-