رسانه های غربی

16آذر
تشریح ابعاد افشای اطلاعات محرمانه پادمانی در رسانه‌ها  |  غریب آبادی: تمامی گزارشات پادمانی و برجامی و همچنین مکاتبات ایران با آژانس و بالعکس، محرمانه هستند

تشریح ابعاد افشای اطلاعات محرمانه پادمانی در رسانه‌ها | غریب آبادی: تمامی گزارشات پادمانی و برجامی و همچنین مکاتبات ایران با آژانس و بالعکس، محرمانه هستند

نیوز: با توجه به انتشار گزارش محرمانه اخیر آژانس در یکی از رسانه‌های غربی و اعتراض ایران در این زمینه، […]

15آذر
آژانس  |  بزودی پیگیری‌های حقوقی ایران به طور جدی دنبال می‌شود.

آژانس | بزودی پیگیری‌های حقوقی ایران به طور جدی دنبال می‌شود.

نیوز: کاظم غریب آبادی: ابعاد بیشتری از این موضوع را تشریح کرد و گفت: اعتراضات و پیگیری های حقوقی ایران […]

25مهر
گرانی شکست مرز ۳۰ هزارتومانی‌دلار برای بازارساز + نمودار

گرانی شکست مرز ۳۰ هزارتومانی‌دلار برای بازارساز + نمودار

 به عبارت دیگر، شکست مرز ۳۰ هزار تومانی برای بازارساز گران تمام شد، چرا که یک نقطه مهم مقاومتی را […]

-