رزمایش ارتش

18دی
استفاده از هوش مصنوعی در پرواز پهپادها در رزمایش ارتش

استفاده از هوش مصنوعی در پرواز پهپادها در رزمایش ارتش

 امیر الهامی جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تمرین بزرگ رزم  پهپاد ی ارتش در کویر مرکزی ایران […]

-