رده دوم جهان

01آذر
تاریخ سازی علیرضا فیروزجا پسر ایرانی در شطرنج قهرمانی اروپا/ فرانسه را قهرمان کرد!

تاریخ سازی علیرضا فیروزجا پسر ایرانی در شطرنج قهرمانی اروپا/ فرانسه را قهرمان کرد!

نیوز: علیرضا فیروزجا ستاره بی چون و چرای این روزهای شطرنج جهان در دور پایانی رقابت های قهرمانی تیمی اروپا، […]

-