رای صادره

03آذر
رای صادره برای حمید صفت در دیوان عالی کشور تایید شد!

رای صادره برای حمید صفت در دیوان عالی کشور تایید شد!

نیوز: تایید رای صادره برای حمید صفت در دیوان عالی کشور که وی به جرم قتل همسر مادرش چند وقتی […]

-