رانندگان تاکسی

07دی
عکس های ۸۶ پدر زحمتکش از کشته های کرونا ! + اسامی و گفتگو

عکس های ۸۶ پدر زحمتکش از کشته های کرونا ! + اسامی و گفتگو

به گزارش نیوز، ۸۶ صندلی از اسفند سال گذشته تاکنون خالی شده اند، ۸۶ صندلی رانندگان تاکسی زیر نظر شهرداری […]

24آذر

جایگاه اجتماعی و شان مشاغل آبرومندی چون رانندگی تاکسی را حرمت بدانیم

در اعتراض اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری به توهین مجری برنامه دستپخت به رانندگان شریف تاکسی: دوشنبه 24 آذر 1399 – 14:38 […]

-