رئیس فدراسیون

29دی
اعزام پرحاشیه  کیانا باقرزاده دختر رئیس فدراسیون شمشیربازی به گرجستان

اعزام پرحاشیه کیانا باقرزاده دختر رئیس فدراسیون شمشیربازی به گرجستان

نیوز: حضور دختر رئیس فدراسیون شمشیربازی در ترکیب تیم ملی اسلحه سابر هم از آن اتفاقات جنجالی ورزش ایران است؛ […]

-